Składki - Numery kont dla Roczników

Klub Sportowy Błonianka Błonie

ul. Legionów 3A, 05-870 Błonie

tel. 505865555

e-mail: biuro@blonianka.com.pl

www.bloniankablonie.futbolowo.pl

NUMER KONTA DO WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH: 62 80150004 0052 1299 2050 0003

Załącznik nr. 1 do uchwały nr. 1/2020 Zarządu KS Błonianka z dnia 02.01.2020 r.

Zasady wnoszenia składek członkowskich

w Klubie Sportowym Błonianka Błonie

Członkowie juniorzy (zwani dalej "Członkowie") Klubu Sportowego Błonianka Błonie (zwanego dalej: "KS Błonianka") – zgodnie z §21 pkt 2 Statutu – zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

§1

Członkowie KS Błonianka zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość ustala Zarząd KS Błonianka w drodze uchwały.

§2

Wysokość składki członkowskiej zgodnie z uchwałą nr. 1/2020 Zarządu KS Błonianka z dnia 02.01.2020 r.

wynosi: 100 zł - dla wszystkich grup młodzieżowych trenujących w Klubie

§3

Opłacanie składek członkowskich następuje:

- jednorazowo, lub ratalnie (comiesięcznie, kwartalnie) do 10 dnia każdego miesiąca (płatność z góry) przelewem na wskazane konto.

§4

Nowo przyjęci Członkowie zaczynają regulować składki poczynając od miesiąca, w którym zostali przyjęci. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Błonianka może zdecydować o wpłacie pierwszej składki w kolejnym miesiącu.

§5

Do obniżonej składki członkowskiej mają prawo Członkowie:

1.szczególnie aktywni w działaniach społecznych realizowanych przez KS Błonianka maksymalnie do kwoty stanowiącej 50% wysokości uchwalonej składki członkowskiej – decyzja Zarządu KS Błonianka.

2.których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia KS Błonianka, -30% uchwalonej składki na drugie dziecko, -50% uchwalonej składki na kolejne dziecko

3.będący w trudnej sytuacji materialnej – sprawa rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd KS Błonianka

§6

Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia Członka KS Błonianka w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut KS Błonianka, oraz Regulamin Klubu Sportowego Błonianka Błonie.

§7

W szczególnych sytuacjach Zarządowi KS Błonianka przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez ponoszenia konsekwencji przez Członka.

§8

Niniejsze zasady zostały przyjęte Uchwałą Zarządu KS Błonianka w dniu 02.01.2020 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Numery kont dla poszczególnych roczników:

Rocznik 2008 - 89 80150004 0052 1299 2050 0002

Rocznik 2009 - 67 80150004 0052 1299 2050 0010

Rocznik 2010 - 40 80150004 0052 1299 2050 0011

Rocznik 2011 - 13 80150004 0052 1299 2050 0012

Rocznik 2012 - 83 80150004 0052 1299 2050 0013

Rocznik 2013 - 56 80150004 0052 1299 2050 0014

Rocznik 2014 - 94 80150004 0052 1299 2050 0009

Deklaracja do pobrania.

Deklaracja gry amatora Błonianka 2020/21

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?